Visie

In alle aspecten van het leven wordt het IT-component steeds belangrijker. Softwareontwikkeling speelt daar een grote rol in. Daarnaast ziet Qholix ook dat IT-budgetten kleiner worden en dat tegelijkertijd de klant meer eist. Eisen op het gebied van kwaliteit en flexibiliteit. Kortom meer en beter met minder. Dit heeft ook zijn weerslag wat er van dienstverleners gevraagd wordt. Niet alleen dienen zij hun professionals optimaal voor te bereiden op die veeleisende markt , dienstverleners dienen ook goed naar zichzelf te kijken. De juiste kennis en ervaring in huis hebben om samen te kunnen sparren en te kijken naar oplossingen die toekomstvast en realistisch zijn.

Cultuur

Diversiteit en authenticiteit. Bij Qholix krijgen teamleden de ruimte om te excelleren en anders dan anders te zijn. Eigenzinnigheid word op prijs gesteld en de discussie zullen wij nooit uit de weg gaan. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich gestimuleerd voelen om zich te ontwikkelen en te groeien. Alles bij Qholix staat in het teken van groei en ontwikkeling dus we dagen alle teamleden dan ook uit om hierover mee te denken en te participeren.

De juiste combinatie

De juiste kennis en ervaring in huis hebben om samen te kunnen sparren en te kijken naar oplossingen die toekomstvast en realistisch zijn.

Share This